Echoscopie

Binnen de praktijk maken we medische echo’s. Lieke, Feline en Judith zijn gecertificeerde echoscopisten. Wij maken termijnecho’s, maar ook groei- en liggingsecho’s.
 
Een echo wordt gemaakt door ultrasoon geluid. Dit geluid heeft een hogere frequentie dan wij mensen kunnen horen. Dit ultrasone geluid gaat via gel op je buik naar binnen. Door terugkaatsing van het ultrasone geluid op weefsel krijgt het echo-apparaat beeld. Echo wordt al lange tijd toegepast in de medische wereld. Uit onderzoek blijkt significant dat er géén schadelijke effecten en/of gevolgen zijn voor moeder en/of kind.


Vroege echo
Soms is er een medische reden om een vroege echo te maken, al bij 7 tot 8 weken zwangerschapsduur. Als je eerder een miskraam had, of in deze zwangerschap bloedverlies hebt, wordt een vroege echo vergoed door je zorgverzekeraar.
Wij hebben ervoor gekozen om al onze cliënten een vroege echo aan te bieden, ook als daar geen medische reden voor bestaat. Deze echo noemen wij een ‘kado-echo’ en dienen we niet in bij de zorgverzekeraar.  Met de vroege echo beoordelen we of op dat moment het hartje klopt, het kindje zich in de baarmoeder bevindt en kunnen we zien of je zwanger bent van een eenling of meerling. Echo’s vóór een zwangerschapsduur van 10 weken worden vaak vaginaal gemaakt. Voor een vaginale echo is een lege blaas nodig. 

TermijnechoZwangerschapsechoscopie Huizen Blaricum Eemnes
Tussen de 10 en 12 weken zwangerschap zullen we een termijn-echo op de eigen praktijk maken.
Alle kindjes groeien in deze weken op eenzelfde curve, hierdoor kunnen we de duur van de zwangerschap nauwkeurig berekenen.
Hiermee stellen we de datum waarop je uitgerekend bent vast. De kans dat jullie kindje op deze datum geboren wordt is echter klein, maar 2-4%.

Liggingsecho
Rondom 34 - 36 weken zwangerschap zullen wij met de echo nagaan of onze handen bij het uitwendig onderzoek de ligging van jullie kindje goed gevoeld hebben. 

Het is een gegeven dat we, landelijk gezien, een klein deel van de kinderen in stuitligging missen bij een uitwendig onderzoek. Door een liggings-echo te maken voorkomen we  onverwachte stuitliggingen tijdens de bevalling.

Echo groeicontrole
Wanneer een groeiecho wordt gemaakt, worden het hoofdje, de buikomvang en de beenlengte gemeten. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens verwachting groeit. De groeicontrole wordt gedaan op indicatie of volgens protocol. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. Een echo groeicontrole kan plaatsvinden tussen de 22 en 40 weken.

20 weken echo
Indien jullie van de 20 weken echo, het Structureel Echoscopisch Onderzoek, gebruik willen maken verwijzen wij door naar VC 't Gooi (www.vcgooi.nl). Dit onderzoek maakt deel uit van de landelijke prenatale screening, waarvoor een aantal academische centra een vergunning hebben gekregen van de overheid. De echoscopisten van VC 't Gooi zijn hiertoe opgeleid en hebben een overeenkomst met het AMC in Amsterdam afgesloten.

Jullie kunnen ook een indicatie hebben voor een GUO, geavanceerd ultrageluid onderzoek. Deze echo zal door een gynaecoloog of een gecertificeerd echoscopiste gemaakt worden in een ziekenhuis. Dit is dan in plaats van een SEO. 

13 weken echo 
De 13 wekenecho is een medisch onderzoek die jullie kunnen laten verrichten tussen de 12 weken en 3 dagen en 14 weken en 3 dagen zwangerschap. Hierbij kunnen al vroeg in de zwangerschap (ernstige) lichamelijke afwijkingen worden opgespoord.  De 13 wekenecho is niet verplicht. Deze echo wordt aangeboden in een onderzoeksverband, de IMITASstudie. Tijdens een counselingsgesprek zal de verloskundige jullie hierover voorlichten. 

Voor meer informatie over de onderzoeken die verricht kunnen worden in de zwangerschap: www.pns.nl

hartje-wit-blauw

menu Deze maatwerk website wordt onderhouden met de Websitemachine